Prečišćen tekst Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku pregleda obračuna PDV

Поштоване колегинице и колеге,

На жалост јуче је, према информацијама које смо добили,  у Службеном гласнику РС, број 48/2018.г.  објављен  је Правилник  о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.
Правилник о садржају, облику и начину вођења ПДВ евиденција. Образац ПОПДВ је остао исти,  једино су нека поља осенчена ,која се не попуњавају.
Извршене су измене, у члану23. Правилника и члану 2а.став2. правилника које вам цитирамо у наставку:

„1) У периоду од 1. јула 2018. године закључно са 30. јуном 2019. године, у поступцима провере правилности исказивања података у Обрасцу ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, надлежни порески орган не узима у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе.

Дакле, у периоду од 1. јула 2018. године закључно са 30. јуном 2019. године, у поступцима провере правилности исказивања података у Обрасцу ПОПДВ, надлежни порески орган неће узимати у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе. 

2) Члан 2а „Подаци из члана 2. овог правилника евидентирају се на основу извршених трансакција, активности, односно других пословних промена, осим ако овим правилником није друкчије прописано. Подаци о промету добара и услуга који је обвезнику ПДВ извршио други обвезник ПДВ или лице које није обвезник ПДВ (страно или домаће лице), укључујући и податке о измени накнаде, основице, односно вредности тог промета, евидентирају се на основу рачуна о извршеном промету, измени накнаде, основице, односно вредности тог промета, односно другог документа којим се доказује пословна промена, осим података о:

1) промету добара и услуга за који је порески дужник у складу са Законом и измени основице, односно вредности тог промета;
2) плаћеном авансу, без ПДВ, независно од врсте промета;
3) исправци – смањењу ПДВ по основу измене – смањења основице за набављена добра, односно примљене услуге за промет за који није порески дужник у складу са законом.”

Дакле, подаци о набавкама добара и услуга ће се евидентирати искључиво на основу рачуна или другог документа (изузеци су неколико случајева), чиме је измењена претходна одредба, да се врши евидентирање основице или накнаде помоћу претпостављених износа када није добијен рачун.

Овим наведеним изменама је формално умањења одговорност пореских обвезника на рок од годину дана а порески поступак и евиденције ће бити трајно упропаштене.
О смањењу прихода о ПДВ ћемо тек анализирати након годину дана.
Све аргументе које смо навели,  које је Рачуноводствена комора Србије упутила у форми,  Захтева за одлагање примене Обрасца ПОПДВ, који смо доставили Влади Србије, Министру Министарства финансија и Председнику Републике Србије, подржавамо и даље и наставићемо да надлежне убедимо,  да  схвате,  да овим упропаштавају ПДВ евиденције и за порески поступак и за пореске обвезнике, са несагледивим последицама за буџет Србије, а све ће укупно довести до погоршања пословног амбијента и погоршања позиције Србије на Доингбусинес листи.
Ово игнорисање, аргументованих  захтева, да се одложи примена Обрасца ПОПДВ у овој форми, као непримењевог и штетног за поерски поступак и пословну праксу, коју је подржало  хиљаде рачуновођа у Србији и пореских обвезника,  је заиста тужна вест,  којом се подрива Србија изнутра, порески систем, пореске евиденције и муче порески обвезници.

Последице ће се сагледавати накнадно,  као и када је укинута СДК, 2003.г. са несагледивим последицама за Републику Србији и порески систем.

Овим лошим решењем се враћа уназад све што је добро урађенo у реформи Пореске управе у чему смо учествовали кроз Обједињену наплату поерза и доприноса и увођење електронских пореских пријава, што је значило побољшање пословног амбијента за рад и пореских обевзника и Пореске управе.

Овим поводом,  Рачуноводствена комора Србије ће ускоро одржати конференцију за штампу и упознати јавност,  колико је ово штетан пропис за Републику Србију, Пореску управу и све ПДВ обвезнике као и рачуновође који воде пословне књиге за ПДВ обвезнике.


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Obrazac POPDV Sl.glasnik 48 2018 [412.10 KB]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *