Pozivamo vas da sigurno i ispravno evidentirate vašu glavnu knjigu u skladu sa važećim računovodstvenim propisima koji su u primeni od izveštajne 2021. godine, koristeći u vašem radu NOVO stručno izdanje, „Kontni okvir za pravna lica, zadruge i preduzetnike sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja„.

Priručnik možete naručiti u pretplati po ceni od 7.000,00 RSD uplatom na tekući račun primaoca, Snežana Mitrović Računovodstveno-Poresko Savetovanje, broj 325-9500600054120-68 sa pozivom na broj 10/2020, do kraja oktobra.
Po izlasku iz štampe, cena priručnika će biti 9.000,00 RSD.

Prijavu za kupovinu knjige možete preuzeti klikom na sledeći link.

Preuzimanje prijave za kupovinu knjige

Popunjenu Prijavu dostaviti na email snezanamitrovic.zpp@gmail.com