Pozivamo vas da sigurno i ispravno evidentirate vašu glavnu knjigu u skladu sa važećim računovodstvenim propisima koji su u primeni od izveštajne 2021. godine, koristeći u vašem radu NOVO stručno izdanje, „Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja„.

Priručnik možete naručiti po ceni od 9.000,00 RSD uplatom na tekući račun primaoca, Snežana Mitrović Računovodstveno-Poresko Savetovanje, broj 325-9500600054120-68 sa pozivom na broj 11/2020.

Prijavu za kupovinu knjige možete preuzeti klikom na sledeći link.

Preuzimanje prijave za kupovinu knjige

Popunjenu Prijavu dostaviti na email snezanamitrovic.zpp@gmail.com