Lista indikatora koju primenjuju računovođe, za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Ovaj sadržaj je vidljiv samo za članove. Ukoliko ste član, molimo da se ulogujete. Novi članovi se mogu prijaviti ispod.

Login za postojeće korisnike
   
Registracija novog korisnika
*Zahtevano polje