Održan Panel u organizaciji Računovodstvene komore Srbije i predata Ministarstvu finanisija, usvojena Inicijativa za unapređenje poslovnog ambijenta za rad računovođa i institucija

Održan Panel u organizaciji Računovodstvene komore Srbije i usvojeni važni zaključci u interesu svih računovođa u Srbiji

Dana 18.09.2018.g. u Hotelu Slavija, u prisustvu računovođa iz više desetina gradova iz svih krajeva Srbije i predstavnika Poreske uprave i Naleda, održano je stručno predavanje i Panel, na temu “Položaj računovodstvene profesije u Srbiji i računovođa kao važnih reformatora“.

Vođena je konstruktivna i stručna analiza i predlagano, šta bi trebalo uraditi  da bi se unapredio položaj računovodstvne profesije u Srbiji i poslovnog ambijenta u kome rade računovođe, kao i institucije sa kojima sarađuju.
U okviru glavne teme Panela, analizirane su pojedinačne teme:

  1. Da li su računovođe cenjena i vrednovana  profesija, shodno važnosti za državu i društvo i kolika je uloga računovođa u  reformama koje se provode  u Srbiji?
  2. Da li je pružanje računovodstvenih usluga, adekvatno zakonom  uređeno  i da li se računovođe u Srbiji pridržavaju Etičkog kodeksa
  3. Kakav je poslovni ambijent i šta bi trebalo menjati, da bi se unapredili uslovi za rad računovođa i saradnja sa državnim institucijama?

Posle konstruktivnog učešća računovođa, članova komore i ostalih prisutnih iz svih krajeva Srbije, usvojeni su zaključci koji su pretočeni u Inicijativu za izmenu propisa i podizanje nivoa računovodstvene profesije u Srbiji, za šta je neophodno unaprediti i poslovni ambijent u kome rade računovođe i institucije sa kojima sarađuju, u izvršavanju svojih poslovnih obaveza.
Time će se podići  nivo računovodstvenih i poreskih evidencija, koje su osnova kvalitetnih finansijskih i poreskih izveštaja,  što je primarni interes Republike Srbije, u cilju adekvatnijeg iskazivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda i utvrđivanja finansijskog rezultata, što je značajno za budžet Srbije.
Računovođe rade važan posao za poreske obveznike i državu i kao važni reformatori u Srbiji, sa razlogom i opravdano, zahtevaju od nadležnog Ministarstva finansija i resornog ministra, kao i ostalih ministarstava u čijoj je nadležnosti unapređenje pojedinih navedenih propisa, da HITNO pristupe izmeni istih,  jer to interes  svih računovođa, sadašnjih i budućih poreskih obveznika,  kao i Republike Srbije, u celini.
Pozivamo članove komore, da upoznaju za inicijativom i ostale računovođe u Srbiji u svojim sredinama,  kao i medije,  da daju podršku zaključcima i inicijativi RKS, za unapređenje nivoa računovodstvene profesije u Srbiji i poslovnog ambijenta u kome rade računovođe, jer je to opšti interes i važno je za sve računovođe i navedene institucije. 

 

 

Preuzmite i upoznajte se sa Inicijativom koja je usvojena na Panelu Računovodstvene komore Srbije i  koja je predata Ministarstvu finansija i resornom ministru, g. Siniši Malom:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *