Kako postati član?
Članstvo se obezbeđuje, prijavom i dostavljanjem poslovnih podataka na osnovu  navedene instrukcije i uplatom navedene naknade za članstvo u poslovnom klubu,  koja važi za izveštajnu godinu.
Učešće podrazumeva pravo na popust 50% na ime kotizacija za buduće stručne seminare/poslovne treninge koje će organizovati Računovodstveno Poresko Savetovanje.
Učešće u poslovnom klubu podrazumeva, stručan i etičan pristup i komunikaciju članova na osnovu pravila koja će biti definisana i članovima prezentovana.

Detalji za uplatu naknade za članstvo:

  • Tekući poslovni račun: 325-9500600054120-68
  • Poziv na broj: 1/2022
  • Svrha uplate: Naknada za članstvo u poslovnom klubu računovodstveno-poreskog savetovanja
  • Primalac: Računovodstveno-Poresko Savetovanje Beograd
  • Iznos: 20.000,00 RSD
Registracija novog korisnika
*Zahtevano polje