Autor,
mr Snežana Mitrović 

Posle završenog Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, radno iskustvo sam sticala kao finansijski rukovodilac u proizvodnom preduzeću, zatim u trgovinskom (srednjem) preduzeću. Od 2002.g. radila  na mestu  rukovodioca finansija i računovodstva u Savezu računovođa i revizora Srbije.
Od 2006.g.rad na edukaciji računovođa u okviru Saveza računovođa, na teritoriji cele Srbije.
Pripremila, napisala i održala sam  preko 500 predavanja računovođama i privrednicima kao  i profesorima ekonomskih škola. Uvek  kroz rad promovisala inicijative i rad, sa ciljem  da  se pomogne računovođama i privrednicima, pa i državnim institucijama, da se  obezbede bolje evidencije, bolji propisi i uslovi za rad računovođa kao i  bolji poslovni ambijent za privrednike.
Zato je bilo potrebno savladavanje poteškoća i usredsređenost na budućnost i svrhu onoga što radite!
Kroz učešće u projektima, uvođenja Objedinjene naplate poreza i doprinosa, elektronskog M4 obrasca, doprinosa unapređenju evidencija robe u KEP obrascu, inicijative ka RFZO da se koriste podaci Objedinjene naplate sa ciljem ažurne overe zdravstvenih knjižica i da se unapredi postupak refundiranja  bolovanja preko 30 dana, saradnje sa VJT u cilju edukacije računovođa kako da se zaštite od visokotehnološkog kriminala, saradnje sa PKS kao i održane tolike edukacije računovođama i privrednicima, mislim da potvrđuju prethodne navode.

 

 
Do sada izdata dva stručna autorska izdanja.
Prvo, „Zalihe, računovodstveni i poreski aspekt“. Na temu, Vrednovanje Zaliha u skladu sa MRS, sam i magistrirala.
Ovaj priručnik je namenjen računovođama, revizorima, poreskim i tržišnim inspektorima kao i poreskim savetnicima i svim poslodavcima koji posluju sa zalihama. I naravno, priručnik je namenjen svima koji tek uče šta su zalihe i kako se ispravno računovodstveno evidentiraju.
Drugo, najnovije izdanje je, “Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja” u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o računovodstvu i podzakonskim aktima, namenjeno računovođama, zakonskim zastupnicima, poreskim savetnicima ali i poreskim inspektorima.
 

Slike sa seminara možete pogledati u galeriji.

Video materijal možete pogledati u galeriji video snimaka.

Relevantni tekstovi:

Ispred RKS 20. juna u Prvoj ekonomskoj školi predsednica udruženja RKS mr Snežana Mitrović, uručila je nagrade najboljim učenicima, autorsko delo, stručni priručnik iz računovodstva, Kontni okvir sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja
 

“PDV evidencije na SEFu”- učešće ispred RKS na konferenciji za medije 22.februara i poziv nadležnima, na izmenu Zakona o elektronskom fakturisanju

Obraćanje računovođama, zakonskim zastupnicima i političkoj eliti u Srbiji

 

Na Panelu, ispred RKS mr Snežana Mitrović predsednica udruženja, iznela je stručne stavove o provedenim reformama i koliko je regulativa važna za uspešno funkcionisanje države i rad privrednika i njihovu uspešnu saradnju sa institucijama, šta je dobro uređeno u ZPPPA i šta bi trebalo unaprediti.

 

Konferencija za medije ..g u organizaciji RKS i ZPPS

 

Predlog mera za konsolidaciju javnih finansija i unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji
u narednom periodu, 20.08.2013. godine

Položaj računovodstvene profesije u Srbiji


Računovodstvo u svetu, regulativa finansijskog izveštavanja u Velikoj Britaniji,
SAD, Kanadi, Italiji i Australiji

Početak primene objedinjene naplate, Politika, Mart 2014.

mr Snežana Mitrović, učešće u reformama u saradnji sa državnim institucijama i računovođama, ispred Saveza RR Srbije, od 2012.g. do 2017.g.

Autor,
mr Snežana Mitrović 

Posle završenog Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, radno iskustvo sam sticala kao finansijski rukovodilac u proizvodnom preduzeću, zatim u trgovinskom (srednjem) preduzeću. Od 2002.g. radila  na mestu  rukovodioca finansija i računovodstva u Savezu računovođa i revizora Srbije.
Od 2006.g.rad na edukaciji računovođa u okviru Saveza računovođa, na teritoriji cele Srbije.
Pripremila, napisala i održala sam  preko 500 predavanja računovođama i privrednicima kao  i profesorima ekonomskih škola. Uvek  kroz rad promovisala inicijative i rad, sa ciljem  da  se pomogne računovođama i privrednicima, pa i državnim institucijama, da se  obezbede bolje evidencije, bolji propisi i uslovi za rad računovođa kao i  bolji poslovni ambijent za privrednike.
Zato je bilo potrebno savladavanje poteškoća i usredsređenost na budućnost i svrhu onoga što radite!
Kroz učešće u projektima, uvođenja Objedinjene naplate poreza i doprinosa, elektronskog M4 obrasca, doprinosa unapređenju evidencija robe u KEP obrascu, inicijative ka RFZO da se koriste podaci Objedinjene naplate sa ciljem ažurne overe zdravstvenih knjižica i da se unapredi postupak refundiranja  bolovanja preko 30 dana, saradnje sa VJT u cilju edukacije računovođa kako da se zaštite od visokotehnološkog kriminala, saradnje sa PKS kao i održane tolike edukacije računovođama i privrednicima, mislim da potvrđuju prethodne navode.

 

 
Do sada izdata dva stručna autorska izdanja.
Prvo, „Zalihe, računovodstveni i poreski aspekt“. Na temu, Vrednovanje Zaliha u skladu sa MRS, sam i magistrirala.
Ovaj priručnik je namenjen računovođama, revizorima, poreskim i tržišnim inspektorima kao i poreskim savetnicima i svim poslodavcima koji posluju sa zalihama. I naravno, priručnik je namenjen svima koji tek uče šta su zalihe i kako se ispravno računovodstveno evidentiraju.
Drugo, najnovije izdanje je, “Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja” u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o računovodstvu i podzakonskim aktima, namenjeno računovođama, zakonskim zastupnicima, poreskim savetnicima ali i poreskim inspektorima.
 

Slike sa seminara možete pogledati u galeriji.

Video materijal možete pogledati u galeriji video snimaka.

Relevantni tekstovi:

Ispred RKS 20. juna u Prvoj ekonomskoj školi predsednica udruženja RKS mr Snežana Mitrović, uručila je nagrade najboljim učenicima, autorsko delo, stručni priručnik iz računovodstva, Kontni okvir sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja
 

Obraćanje računovođama, zakonskim zastupnicima i političkoj eliti u Srbiji

 

Na Panelu, ispred RKS mr Snežana Mitrović predsednica udruženja, iznela je stručne stavove o provedenim reformama i koliko je regulativa važna za uspešno funkcionisanje države i rad privrednika i njihovu uspešnu saradnju sa institucijama, šta je dobro uređeno u ZPPPA i šta bi trebalo unaprediti.

 

Konferencija za medije ..g u organizaciji RKS i ZPPS

 

Predlog mera za konsolidaciju javnih finansija i unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji
u narednom periodu, 20.08.2013. godine

Položaj računovodstvene profesije u Srbiji


Računovodstvo u svetu, regulativa finansijskog izveštavanja u Velikoj Britaniji,
SAD, Kanadi, Italiji i Australiji

Početak primene objedinjene naplate, Politika, Mart 2014.

mr Snežana Mitrović, učešće u reformama u saradnji sa državnim institucijama i računovođama, ispred Saveza RR Srbije, od 2012.g. do 2017.g.

Autor,
mr Snežana Mitrović 

Posle završenog Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, radno iskustvo sam sticala kao finansijski rukovodilac u proizvodnom preduzeću, zatim u trgovinskom (srednjem) preduzeću. Od 2002.g. radila  na mestu  rukovodioca finansija i računovodstva u Savezu računovođa i revizora Srbije.
Od 2006.g.rad na edukaciji računovođa u okviru Saveza računovođa, na teritoriji cele Srbije.
Pripremila, napisala i održala sam  preko 500 predavanja računovođama i privrednicima kao  i profesorima ekonomskih škola. Uvek  kroz rad promovisala inicijative i rad, sa ciljem  da  se pomogne računovođama i privrednicima, pa i državnim institucijama, da se  obezbede bolje evidencije, bolji propisi i uslovi za rad računovođa kao i  bolji poslovni ambijent za privrednike.
Zato je bilo potrebno savladavanje poteškoća i usredsređenost na budućnost i svrhu onoga što radite!
Kroz učešće u projektima, uvođenja Objedinjene naplate poreza i doprinosa, elektronskog M4 obrasca, doprinosa unapređenju evidencija robe u KEP obrascu, inicijative ka RFZO da se koriste podaci Objedinjene naplate sa ciljem ažurne overe zdravstvenih knjižica i da se unapredi postupak refundiranja  bolovanja preko 30 dana, saradnje sa VJT u cilju edukacije računovođa kako da se zaštite od visokotehnološkog kriminala, saradnje sa PKS kao i održane tolike edukacije računovođama i privrednicima, mislim da potvrđuju prethodne navode.

 

 
Do sada izdata dva stručna autorska izdanja.
Prvo, „Zalihe, računovodstveni i poreski aspekt“. Na temu, Vrednovanje Zaliha u skladu sa MRS, sam i magistrirala.
Ovaj priručnik je namenjen računovođama, revizorima, poreskim i tržišnim inspektorima kao i poreskim savetnicima i svim poslodavcima koji posluju sa zalihama. I naravno, priručnik je namenjen svima koji tek uče šta su zalihe i kako se ispravno računovodstveno evidentiraju.
Drugo, najnovije izdanje je, “Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja” u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o računovodstvu i podzakonskim aktima, namenjeno računovođama, zakonskim zastupnicima, poreskim savetnicima ali i poreskim inspektorima.
 

Slike sa seminara možete pogledati u galeriji.

Video materijal možete pogledati u galeriji video snimaka.

Relevantni tekstovi:

Ispred RKS 20. juna u Prvoj ekonomskoj školi predsednica udruženja RKS mr Snežana Mitrović, uručila je nagrade najboljim učenicima, autorsko delo, stručni priručnik iz računovodstva, Kontni okvir sa praktičnim primerom sastavljanja finansijskog izveštaja
 

Obraćanje računovođama, zakonskim zastupnicima i političkoj eliti u Srbiji

 

Na Panelu, ispred RKS mr Snežana Mitrović predsednica udruženja, iznela je stručne stavove o provedenim reformama i koliko je regulativa važna za uspešno funkcionisanje države i rad privrednika i njihovu uspešnu saradnju sa institucijama, šta je dobro uređeno u ZPPPA i šta bi trebalo unaprediti.

 

Konferencija za medije ..g u organizaciji RKS i ZPPS

 

Predlog mera za konsolidaciju javnih finansija i unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji
u narednom periodu, 20.08.2013. godine

Položaj računovodstvene profesije u Srbiji


Računovodstvo u svetu, regulativa finansijskog izveštavanja u Velikoj Britaniji,
SAD, Kanadi, Italiji i Australiji

Početak primene objedinjene naplate, Politika, Mart 2014.

mr Snežana Mitrović, učešće u reformama u saradnji sa državnim institucijama i računovođama, ispred Saveza RR Srbije, od 2012.g. do 2017.g.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *