Poštovani članovi Poslovnog kluba i ostali korisnici naših usluga, računovodstvenog i poreskog savetovanja,

Želimo da vas obavestimo da je Računovodstveno-Poresko Savetovanje, od početka decembra ove godine, na zahtev nekih naših članova, proširilo svoju delatnost i na usluge pisanog i usmenog prevodjenja. Na taj način ćemo utvrditi i unaprediti dosadašnju saradnju, a vama ćemo svakako biti od koristi pri obavljanju i ubrzanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti, u slučajevima ugovaranja uvoza i izvoza dobara, obrade dokumentacije od/za ino-dobavljača, prilikom ugovaranja spoljnotrgovinskih poslova, kod  vodjenja poslovnih knjiga za strane investitore, izveštavanja prema stranim investitorima i vlasnicima kapitala i slično.

U slučaju potrebe, na primer saradnje sa inostranim klijentima, nemojte gubiti vreme na improvizovanje poslovne korespondencije ili rizikovati da ugrozite svoj ugled lošim i neadekvatnim prevodom. Nudimo vam usluge stručnog prevodjenja, kako pisanog, tako i usmenog (konsekutivnog), na poslovnim sastancima, kako sa engleskog na srpski, tako i sa srpskog na engleski.

Na ovaj način ćemo, pored osnovne usluge, računovodstveno-poreskog savetovanja,  biti u stanju da pružimo još kompletniju uslugu računovođama, zakonskim zastupnicima i vlasnicima kapitala, zahvaljujući doprinosu našeg tima stručnih i akreditovanih prevodilaca.

Pošaljite svoje upite za prevodjenje ili lekturu na imejl: office.rpsprevodjenje@gmail.com, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Pri tom ćemo se dogovoriti o ceni prevoda,  kako pisanog, tako i usmenog (konsekutivnog), na primer za potrebe poslovnih sastanaka, u zavisnosti od obima i složenosti teksta. Dobro nam dosli!

 

Dear members of the Business club and other users of our accounting and tax consultancy services,

BIG NEWS!

We are pleased to inform you that, The Accounting and Tax Consulting, besides our well-established practice, beginning in December this year, at the request of some of our members, is now expanding its activities into the area of both written and oral translation from English to Serbian, and vice-versa, as well as proofreading of both Serbian and English texts.

In this way we will be able to provide an even more complete service to our clients and improve the existing cooperation. You will certainly benefit from the successfulness and speeding up of everyday’s business activities, in cases of contracting import and export of your goods, processing of documentation for/from foreign suppliers, bookkeeping for foreign investors, reporting to foreign investors or equity holders, etc.

We are confident that this expanded service will provide you with an unrivalled one-stop service.

In case of need, for example cooperation with foreign clients, don’t waste your precious time on improvising or risking your business reputation with unqualified translations. We offer you a highly professional translation of important (and less important) documents and business correspondence, both written and oral (consecutive), in situations such as meetings, etc. In this way, besides our basic service, that is giving accounting and tax advice, we shall be able to provide even more comprehensive service to accountants, legal representatives and equity holders, thanks to the valuable contribution of our team of qualified and accredited translators.

The process couldn’t be simpler: just email your inquiries regarding translation or proofreading to the following e-mail address: office.rpsprevodjenje@gmail.com  and we will respond ASAP.

The price of the translation, both written and oral, as well as of proofreading, will be determined and agreed upon depending on the scope and complexity of the texts and/or context.

A warm welcome to our new service portal.