Poziv na saradnju

Naši računovodstveno-poreski saveti su put za vaše uspešno poslovanje!
Edukacije će biti kao i do sada! Stručne, aktuelne i sasvim jasne i konkretne!
Kreiraćemo Računovodstvene politike za sve oblike vaše proizvodnje i za trgovinsku i uslužnu delatnost, u skladu sa MSFI i MSFI za MSP.
Pridružite se na našem portalu, na obostrano zadovoljstvo! Uslove zajedničke saradnje ćemo definisati u neposrednoj komunikaciji.
Uključite se u Poslovni klub računovodstveno poreskog savetovanja, pratite aktuelne teme objavljene u elektronskoj formi,  intezivirajmo saradnju u cilju unapređenja vašeg rada i poslovnog ambijenta u kome radite.

Koristite stručne usluge naših saradnika u vašim poslovnim odnosima, vezano za pisano i usmeno prevođenje poslovne dokumentacije.