Pozivamo vas da sigurno i ispravno evidentirate vaše zalihe i ostvarite veću dobit, koristeći u vašem radu NOVO stručno izdanje, “ZALIHE, RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT“.

Priručnik je namenjen računovođama, revizorima, poreskim i tržišnim inspektorima kao i poreskim savetnicima i svim poslodavcima koji posluju sa zalihama.
Naravno, priručnik je namenjen svima koji tek uče šta su zalihe i kako se ispravno računovodstveno evidentiraju.

Priručnik možete obezbediti uplatom u iznosu 5.000,00 RSD na tekući poslovni račun primaoca, Snežana Mitrović Računovodstveno-Poresko Savetovanje, broj 325-9500600054120-68 sa pozivom na broj 9-2017.

Prijavu za kupovinu knjige možete preuzeti klikom na sledeći link.

Preuzimanje prijave za kupovinu knjige

Popunjenu Prijavu dostaviti na email snezanamitrovic.zpp@gmail.com